Keuring valbeveiligingmiddelen

De keuring valbeveiliging middelen dient jaarlijks uitgevoerd te worden. Valbeveiligingsmiddelen dienen bij voorkeur persoonlijk op maat verstrekt te worden.

Materialen die gebruikt worden, dienen voorzien te zijn van een bewijs van keuring. Tevens is het altijd belangrijk om voor uzelf grondig en kritisch te kijken naar de materialen die u gaat gebruiken en of u die materialen betrouwbaar vindt.

Door het laten keuren van uw valbeveiligings middelen kunt u aantonen dat u “veilige” arbeidsmiddelen beschikbaar stelt aan uw werknemers. Keuringen en inspecties van valbeveiligings middelen worden door ons uitgevoerd volgens de betreffende normen per onderdeel.

Keuring valbeveiligingmiddelen

De keuring valbeveiliging middelen omvat een visuele inspectie. Aan de hand van een checklist worden de middelen gecontroleerd.

  • Inspectiepunten valbeveiliging middelen
    Aan de hand van een checklist worden de onderdelen op de algemene inspectiepunten gecontroleerd
  • Onderdelen valbeveiliging middelen
    Beschrijving van de algemene inspectiepunten per onderdeel
  • Administratie en certificaten
    Wanneer de inspectie is verricht ontvangt u een sluitende aantoonbare administratie en certificaten voor al uw gekeurde arbeidsmiddelen

Contact opnemen

Wij komen graag bij u langs voor het keuren van uw valbeveiligingsmiddelen. Neem gerust contact op om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.