Inspectie Elektrische Installaties en Gereedschap

Een elektrotechnische installatie en gereedschappen zijn onder andere door gebruik onderhevig aan slijtage. Door regelmatig uw elektrische installatie(s) en gereedschap te laten keuren voorkomt een aantal belangrijke zaken:

  • Ongevallen, letsel en wellicht dodelijke ongevallen;
  • Brand als gevolg van technische storingen of elektrische kortsluiting;
  • Bedrijfsschade door stilstand na storingen

Over de elektrische keuring

Volgens de wet moet de werkgever ervoor zorgen dat de elektrische installaties en gereedschap aan een aantal normen voldoet

  • NEN 1010: veiligheidsbepalingen voor laagspanningsinstallaties.
  • NEN-EN 50110-1: bedrijfsvoering van elektrische installaties.
  • NEN 3140: bedrijfsvoering van elektrische installaties.

Bij een inspectie wordt, naast het voldoen aan de wettelijke eisen, ook gekeken naar de maatregelen ter beperking van schade en bevordering van continuïteit.

Arbo-wet en verzekering

Veel verzekeringsmaatschappijen hebben in hun polisvoorwaarden vastgelegd dat de verzekerningsnemer moet voldoen aan bovengenoemde eisen zoals ze in de Arbowet zijn gesteld. Door het periodiek laten keuren van uw installaties kunt u bij de arbeidsinspectie en verzekeraars aantonen dat u al het mogelijke heeft gedaan om ongevallen en gevaarlijke situaties te voorkomen.

Visuele en meettechnische inspectie

Keuring door middel van een visuele inspectie brengt eventuele tekortkomingen al in een vroeg stadium aan het licht. Door vervolgens ook een meettechnische inspectie uit te voeren heeft u precies inzicht in de eventuele afwijkingen in belasting of beveiliging.

Contact opnemen

Wij komen graag bij u langs voor het keuren van uw elektrische installaties en gereedschap. Neem gerust contact op om de mogelijkheden voor uw bedrijf te bespreken.